راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی صندوق دانشجویان

راهنمای نحوه رفع اخطار و پرداخت اقساط معوقه

نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

فرم درخواست برگه درخواست وام عتبات عالیات وام شهریه

فرم تعهدنامه
محضري

فرم درخواست
وام شهریه