قابل توجه دانشجویان ترم آخر که دروس مورد نیاز آنها برای فارغ التحصیلی ارائه نشده است لطفا به آدرس http://iii.ac.ir مراجعه نموده و پس از ورود اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی دروس باقی مانده خود را از لیست انتخاب و ثبت نمایند، لازم به ذکر است در صورت رسیدن به حدنصاب هر درس کلاس برگزار میگردد. در غیر اینصورت دانشجویان محترم میتوانند دروس خود را به صورت مهمان اخذ نمایند. دانشجویان تا از روز پنجشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه تا روز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه ساعت ۲۴ زمان دارند تا فرم دروس را تکمیل نمایند.

فرم درخواست ارائه درس - کپی 971

در صورت به حد نصاب رسیدن دروس مورد نیاز ارائه میگردد.
    درس هایی که نیاز به ارائه دارید را انتخاب نمایید.