قابل توجه دانشجویان ترم آخر که دروس مورد نیاز آنها برای فارغ التحصیلی ارائه نشده است لطفا از طریق فرم ثبت نام نموده و پس از ورود اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی دروس باقی مانده خود را از لیست انتخاب و ثبت نمایند، لازم به ذکر است در صورت رسیدن به حدنصاب هر درس کلاس برگزار میگردد. در غیر اینصورت دانشجویان محترم میتوانند دروس خود را به صورت مهمان اخذ نمایند. دانشجویان تا روز چهارشنبه ۲۱ شهریور زمان دارند تا دروس را انتخاب نمایند