اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان

Posted By : iiiacir

قابل توجه کلیه دانشجویان :
زمانبندی انتخاب واحد ترم تابستان از تاریخ ۲۵ تیرماه تا ۲۸ تیرماه تمدید گردید. دانشجویانی که تمایل به انتخاب واحد در ترم تابستان را دارند می توانند از طریق سامانه هم آوا در تاریخ مذکور اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه دروس باقیمانده دانشجویان ترم آخر( ۸ واحد باقیمانده) در سامانه ارائه شده است در صورت عدم انتخاب واحد و یا عدم پرداخت مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد.
خواهشمندیم از مراجعه حضوری و تماس با واحد آموزش خودادری نمایید.