تکمیل فرم درخواست ارائه درس

Posted By : iiiacir

 

قابل توجه دانشجویان ترم آخر که دروس مورد نیاز آنها برای فارغ التحصیلی ارائه نشده است لطفا به آدرس http://iii.ac.ir مراجعه نموده و پس از ورود اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی دروس باقی مانده خود را از لیست انتخاب و ثبت نمایند، لازم به ذکر است در صورت رسیدن به حدنصاب هر درس کلاس برگزار میگردد. در غیر اینصورت دانشجویان محترم میتوانند دروس خود را به صورت مهمان اخذ نمایند. دانشجویان تا از روز پنجشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه تا روز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه ساعت ۲۴ زمان دارند تا فرم دروس را تکمیل نمایند.

ورود به فرم درخواست ارائه درس