دانشجویان دارای نقص مدرک ۹۶۲

Posted By : iiiacir

قابل توجه دانشجویان گرامی  به لیست پیوست که دارای نقص مدرک می باشد:

بدین وسیله به اطلاع می رساند لطفا تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ جهت تکمیل پرونده و ارائه نواقص به بایگانی مراجعه فرمایید.

در غیر اینصورت حساب کاربری شما غیرفعال خواهد شد و از ارائه خدمات به شما جداً معذوریم.

کارشناسی ۹۶۲

کاردانی ۹۶۲