دانشجویان دارای نقص مدرک

Posted By : iiiacir

قابل توجه دانشجویان گرامی  به لیست پیوست که دارای نقص مدرک می باشد:

بدین وسیله به اطلاع می رساند لطفا تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ جهت تکمیل پرونده و ارائه نواقص به بایگانی مراجعه فرمایید.

در غیر اینصورت حساب کاربری شما غیرفعال خواهد شد و از ارائه خدمات به شما جداً معذوریم.

کاردانی ۹۵۲

Download-PDF-Button

کاردانی ۹۵۱

Download-PDF-Button

کاردانی ۹۴۲

Download-PDF-Button

کاردانی ۹۴۱

Download-PDF-Button

کارشناسی ۹۵۱

Download-PDF-Button

کارشناسی ۹۴۲

Download-PDF-Button

کارشناسی ۹۴۱

Download-PDF-Button

کاردانی ۹۶۱

Download-PDF-Button

کارشناسی ۹۵۲

Download-PDF-Button