دانشجویان دارای نقص مدرک

Posted By : iiiacir

قابل توجه دانشجویان گرامی  به لیست پیوست که دارای نقص مدرک می باشد:

بدین وسیله به اطلاع می رساند لطفا تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ جهت تکمیل پرونده و ارائه نواقص به بایگانی مراجعه فرمایید.

در غیر اینصورت حساب کاربری شما غیرفعال خواهد شد و از ارائه خدمات به شما جداً معذوریم.

کاردانی ۹۵۲

کاردانی ۹۵۱

کاردانی ۹۴۲

کاردانی ۹۴۱

کارشناسی ۹۵۱

کارشناسی ۹۴۲

کارشناسی ۹۴۱

کاردانی ۹۶۱

کارشناسی ۹۵۲