درگذشت پدر استاد صنعتی نجار

Posted By : iiiacir

استاد گرامی

جناب آقای صنعتی نجار

 

با نهایت تاسف و تاثر ، ضایعه در گذشت پدر گرامی‌تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده برای آن عزیز علو درجات الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری  مسئلت داریم.