صندوق رفاه دانشجويان

Posted By : iiiacir

پيرو بخشنامه مورخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ دانشگاه جامع علمي کاربردي، باتوجه به اينکه ارائه تسهيلات دانشجويي منوط به ثبت اوليه درخواست دانشجو در پرتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان ميباشد، لذا دانشجويان متقاضي وام ميبايست نسبت به ثبت اطلاعات فردي و درخواست وام خود، حداکثر تا پايان وقت اداري روز يکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ از طريق پرتال مذکور به آدرس www.swf.ir اقدام لازم را به عمل آورند.