موقعیت شغلی برای فارغ التحصیلان آی تی

Posted By : iiiacir

دعوت به همکاری

شرکت بهسازان ملت

شرکت بهسازان ملت وابسته به بانک ملت به منظور تامین و تکمیل نیرونی متخصص خود از افراد واجد شرابط در زمینه ی مدیریت سیستم همای بانکی و ادمین دعوت به همکاری می نماید.