پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

Posted By : iiiacir

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی که در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شده اند، ضمن عرض تبریک دانشجویان پذیرفته شده اطلاعات ذیل را به شماره (۰۹۲۱۹۵۶۲۵۴۱) و یا آی دی (@infoiii) ارسال نمایند:
-اسکن عکس ۳*۴
-رشته قبولی
-دانشگاه محل قبولی
-رتبه