متن استاتیک

در عصر دانش و فناوري­ هاي برتر و نوين و در عرصه تلاش ملت­ها براي دستيابي به راز و رمز سرافرازي و ماندگاري، بي شک دانشگاه ها به عنوان کانون هاي اصلي توليد علم و فراگيري معرفت همگاني نقشي سرنوشت ساز دارند و توسعه آنها زمينه ساز توسعه در همه ابعاد و جنبه هاست. در اين ميان دانش هاي نو در حوزه فناوري اطلاعات نقشي بسسيار ويژه در دستيابي به اهداف عالي دارند.

موسسه آموزش عالي آزاد انفورماتيک ايران در سال 1380 در اجراي مجوز شماره 24/1/1501 مورخه 1380/05/10 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، فعاليت خود را در تهران آغاز کرده است. اين موسسه به عنوان يک موسسه پيشرو در آموزش، پژوهش،‌ توليد و ترويج علم نافع، گسترش مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي و هويت اسلامي و انقلابي يکي از پيشروان مجموعه موسسات آموزش عالي کشور است که هم اکنون در 14 رشته تحصيلي در مقاطع کارشناسي ناپيوسته و کارداني، با پذيرش بيش از هزار دانشجو فعاليت خود را ادامه مي دهد.

موسسه آموزش عالي آزاد انفورماتيک ايران تاکنون به تناسب دستيابي به امکانات، مسير توسعه و رشد کمي و کيفي را پيموده و همواره تلاش نموده تا در مسير اعتلاي فرهنگ و دانش و پيشبرد تحقيقات با توجه به شرايط و ويژگي هاي پايتخت محيطي مناسب براي تحصيل دانشجويان خود فراهم نمايد. اميد است در سايه الطاف پروردگار و در بستر علمي موجود ، در آينده اي نزديک شاهد شکوفايي ايران اسلامي و پيشرفت روز افزون موسسه آموزش عالي آزاد انفورماتيک ايران باشيم.