قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
 
خواهشمند است جهت انجام کارهای فراغت از تحصیل، تسویه حساب و دریافت مدرک موقت روزهای سه شنبه (از ساعت 9 الی 16) و روزهای چهارشنبه (از ساعت 14 الی ۱۶ ) به جناب آقای داودی مراجعه فرمایید.

شایان ذکر است صدور گواهی اشتغال به تحصیل، تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات در روزهای مذکور امکان پذیر نمیباشد.