ویویش 51 - 75 از 820

الهام

اقبال نژاد

0063835411

خانوم

تهران

04/06/1363

09126470195

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

2.188.67.41

1 بهمن 1402

محمد

کیان منش

6180035431

آقا

تهران

04/08/1374

09904264478

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

5.210.125.15

30 دی 1402

محمد

اشتری

0015584127

آقا

تهران

11/01/1372

09123937918

کاردانی شبکه های کامپیوتری

شاغل

45.144.126.90

27 دی 1402

آتیه

رجبی پاپکیادهی

2709479516

خانوم

تهران

10/06/1361

09383443133

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

80.210.134.63

27 دی 1402

سمیه

کریمیان

0080065686

خانوم

تهران

01/06/1364

۰۹۱۹۷۱۶۷۱۹۳

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

5.62.184.239

25 دی 1402

محمد

عباسی

0481348247

آقا

تهران

20/04/1384

09372094058

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

غیر شاغل

151.242.78.155

24 دی 1402

رضا

شجاعی

0078735068

آقا

تهران

11/11/1365

09198272421

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

77.73.69.156

23 دی 1402

روناک

خدارحمی

3961884897

خانوم

البرز

06/04/1361

09927001083

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

5.237.27.221

23 دی 1402

الهام

اقبال نژاد

0063835411

خانوم

تهران

04/06/1363

09126470195

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

5.211.254.226

21 دی 1402

محمد مهدی

رزاقی کاشی

0075647494

آقا

تهران

28/06/1363

09126976187

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

5.114.221.201

20 دی 1402

حمیدرضا

نجف وند

0110538226

آقا

تهران

03/10/1383

09195561394

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

80.210.237.177

20 دی 1402

سبحان

عباسی چالشتری

0481328191

آقا

تهران

05/01/1384

09374850930

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

5.116.90.187

18 دی 1402

شایان

رسولی

0441284167

آقا

تهران

14/11/1383

09025063222

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

178.131.110.96

17 دی 1402

امیر حسین

اکبری پویا

0481328300

آقا

تهران

06/12/1383

09033377427

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

94.101.140.162

17 دی 1402

علی

کرمی

0065788281

آقا

تهران

24/04/1360

09122107983

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

104.28.159.221

16 دی 1402

علی

کرمی

0065788281

آقا

تهران

24/04/1360

09122107983

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

104.28.156.54

16 دی 1402

سهیل

جانبزرگی

4160667694

آقا

تهران

21/08/1380

09106575218

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

5.238.232.107

16 دی 1402

علیرضا

باجلان

0023025727

آقا

تهران

08/01/1379

۰۹۳۰۰۳۶۹۰۱۷

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

5.113.207.147

16 دی 1402

گلنوش

حبیبی

0025751591

خانوم

تهران

09/02/1384

09395219215

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

5.112.185.221

12 دی 1402

مهدی

اکبرزاده

0493294351

آقا

تهران

23/07/1367

09226974522

کارشناسی مدیریت کسب و کار اینترنتی

شاغل

37.137.11.96

12 دی 1402

ملیکا

میغانی

0010575480

خانوم

تهران

21/04/1368

09373098990

کارشناسی مدیریت کسب و کار اینترنتی

شاغل

37.137.11.96

12 دی 1402

سامان

صادقی

1292137436

آقا

تهران

28/05/1367

09134045754

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب

شاغل

89.199.222.253

12 دی 1402

سید شهاب

میرقاسمی

0200569953

آقا

تهران

29/05/1384

09330564112

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

شاغل

46.224.92.113

10 دی 1402

فرهاد

زردشتی

0061372870

آقا

تهران

30/02/1354

09209229024

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

46.21.91.207

7 دی 1402

فرهاد

زردشتی

0061372870

آقا

تهران

30/02/1354

09209229024

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

146.70.48.210

7 دی 1402