ویویش 801 - 820 از 820

محمود

احدی نژاد

0054818400

آقا

تهران

01/01/1352

09121009632

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنام نویسی تحت وب

شاغل

5.117.129.92

5 تیر 1400

زهرا

صفری

0083346775

خانوم

تهران

07/08/1366

۰۹۱۹۵۵۸۴۲۷۷

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنام نویسی تحت وب

شاغل

51.79.206.227

5 تیر 1400

محمد حسن

محمدی

0570013518

آقا

تهران

25/03/1369

09192184065

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

178.252.142.65

5 تیر 1400

میلاد

باقری

0481013253

آقا

تهران

16/02/1379

09032498890

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

5.117.87.216

1 تیر 1400

مجید

خان بکی

0070776016

آقا

تهران

21/09/1356

09123781050

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

178.252.176.58

1 تیر 1400

مهدی

کریمیان نیگجه

0023492945

آقا

تهران

25/08/1378

۰۹۱۲۲۸۳۴۹۸۰

کارشناسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات

غیر شاغل

2.177.166.121

31 خرداد 1400

سید سهیل

حسینی

0024815535

آقا

تهران

29/11/1380

09120235391

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

غیر شاغل

188.158.33.133

30 خرداد 1400

امیرحسین

پیوند

4060986526

آقا

تهران

17/10/1376

09190825448

کاردانی بازی سازی رایانه ای

غیر شاغل

5.234.78.233

29 خرداد 1400

مائده

رفیعی مقدم

0780791551

خانوم

تهران

14/04/1377

09105738464

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنام نویسی تحت وب

شاغل

5.208.151.29

27 خرداد 1400

جابر

خزائی پول

2190052998

آقا

تهران

26/03/1369

09127338452

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

5.238.227.1

22 خرداد 1400

طاها

مقدم خاوری رودسری

2680236203

آقا

تهران

28/05/1375

۰۹۳۹۳۲۰۸۹۲۳

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

5.113.13.95

20 خرداد 1400

مهدی

شیوخ

0013912518

آقا

تهران

20/07/1370

09126440116

کارشناسی فناوری اطلاعات-برنام نویسی تحت وب

شاغل

95.38.6.37

9 خرداد 1400

سامان

گنجعلی

2872036954

آقا

تهران

17/12/1362

09191990886

کارشناسی فناوری شبکه های کامپیوتری

شاغل

5.134.153.181

6 خرداد 1400

هادی

اشتری ماهینی

0065900545

آقا

تهران

03/04/1362

۰۹۱۲۸۵۸۱۵۸۹

کارشناسی مدیریت کسب و کار اینترنتی

شاغل

5.106.189.85

5 خرداد 1400

میلاد

باقری

0481013253

آقا

تهران

16/02/1379

09032498890

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

5.117.202.15

30 اردیبهشت 1400

میلاد

باقری

0481013253

آقا

تهران

16/02/1379

09032498890

کارشناسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

شاغل

5.117.202.15

30 اردیبهشت 1400

اسماعیل

جلیلی

0074337556

آقا

تهران

03/07/1361

09389012547

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

5.117.201.61

30 اردیبهشت 1400

میرکسری

آقامحمدی

0440988217

آقا

تهران

21/08/1380

09120846298

کارشناسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات

غیر شاغل

2.177.150.57

20 اردیبهشت 1400

علی

بابک نیا

0068322356

آقا

تهران

31/01/1362

۰۹۱۲۲۵۰۶۰۸۷

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

شاغل

5.200.72.89

11 اردیبهشت 1400

علیرضا

علیپور

0025066447

آقا

تهران

25/05/1381

09330993367

کاردانی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

غیر شاغل

5.238.149.171

10 اردیبهشت 1400