اخبار, فرهنگی

برگزاری آیین گرامیداشت و تجلیل از اساتید مرکز علمی کاربردی انفورماتیک ایران